zamknij reklamę

Regulamin

REGULAMIN DLA CZŁONKÓW-ZAWODNIKÓW GTS CZARNA DĄBRÓWKA

GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE

ul. Bytowska 10

77 – 116 Czarna Dąbrówka tel/fax 059 82 12 014

woj. pomorskie, powiat Bytów www.gts.futbolowo.pl

NIP : 842-177-00-47 Regon : 770806416

Bank Spółdzielczy Łeba oddz. Czarna Dąbrówka

09 9324 1018 0020 0804 2000 0010

Od 2015 roku

Niniejszy Regulamin prezentuje i doprecyzowuje postanowienia Statutu Gminnego Towarzystwa Sportowego (GTS) Czarna Dąbrówka odnośnie praw i obowiązków członków Klubu oraz przynależności Klubowej.

GTS Czarna Dąbrówka korzysta z kompleksu boisk sportowych oraz sali sportowej przy Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce zgodnie z harmonogramem zajęć. W zajęciach organizowanych przez Klub biorą udział członkowie GTS.

I Członek GTS (Zawodnik)

1. Zawodnikiem jest osoba będąca członkiem Klubu, dopuszczona do uczestnictwa, posiadająca ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach prowadzonych przez GTS.

2. Zawodnik niepełnoletni musi posiadać zgodę rodziców na udział w zajęciach prowadzonych przez GTS.

3. Akceptując niniejszy Regulamin zawodnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć zwydarzeń sportowych, imprez oraz uroczystości na stronach internetowych oraz wmateriałach promocyjnych GTS.

4. Zawodnicy GTS wspierają się wzajemnie, szanują i mogą na siebie liczyć tworząc Klubowy kolektyw- Klubową rodzinę.

II Obowiązki Zawodnika

1. Zawodnik GTS ma obowiązek ścisłego przestrzegania Statutu, stosowania się do Uchwał władz Klubu a zwłaszcza do uiszczania rocznych składek członkowskich do 31 marca danego roku kalendarzowego lub w terminie wyznaczonym przez Zarząd bądź Skarbnika.

2. Zawodnik ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich rozgrywkach, zawodach, meczach sekcji i kategorii wiekowej, do której należy. Jeśli nie ma możliwości udziału w danym dniu zgłasza to Trenerowi jak najszybciej.

3. Zawodnik przychodzi na zajęcia punktualnie w terminie i o godzinie ustalonej przez Trenera. Jeśli nie ma możliwości udziału w danym dniu zgłasza to Trenerowi jak najszybciej.
 

4. Praca społeczna na rzecz Klubu

a. Przygotowanie obiektu do rozgrywek i porządkowanie po zakończonych zawodach.

b. Czynny udział w pracach na terenie kompleksu boisk sportowych służących ich należytemu utrzymaniu.

c. Wolontariat – pomoc przy przeprowadzaniu imprez organizowanych i współorganizowanych przez Klub w terminach wyznaczonych przez Trenera lub Zarząd Klubu.

d.Wypełnianie zadań wynikających z funkcji pełnionych w Klubie.

5. Angażowanie się w życie Klubu.

a. Aktywny udział w Walnych Zebraniach Klubu.

b. Udział w spotkaniach podsumowujących dany rok, sezon oraz rundę.

c. Wspieranie w trakcie zawodów członków Klubu występujących w sekcjach lub kategoriach wiekowych innych niż te do których należy Zawodnik.

6.Postawa i godna reprezentacja GTS.

a. Zawodnik respektuje postanowienia Zarządu Klubu oraz Trenera, a w szczególności:

- regularnie, punktualnie i z pełnym zaangażowaniem bierze udział w zajęciach (mecze, treningi, spotkania)

- szanuje i dba o sprzęt powierzony Zawodnikowi przez Klub oraz wyposażenie obiektów, na których przeprowadzane są zajęcia.

- Wykonując polecenia Trenera skupia się na swojej pracy/osiągnięciach. Ocenianie innych i zwracanie uwagi należy do Trenera.

- Nie podważa decyzji Trenera o składzie drużyny i zmianach w trakcie meczu/zawodów.

b. Zawodnik dąży do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy szkolnej (w przypadku kategorii wiekowych młodzieży szkolnej).

c. Zawodnik zobowiązany jest godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym jak i w życiu codziennym (szkoła, praca, itp.)

d. We wszelkich rozgrywkach, zawodach czy imprezach, w których Zawodnik bierze udział ma on obowiązek kierować się zasadami FAIR PLAY i poszanowania współuczestników.

e. Na terenie kompleksu boisk sportowych oraz sali sportowej przy szkole obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych używek/środków odurzających. Zawodnicy GTS stronią od korzystania z używek i zachowują stuprocentową trzeźwość.

III Prawa Zawodnika

1. Zawodnicy GTS mogą brać udział w zajęciach dowolnej sekcji prowadzonej przez Klub.

2. Mają prawo do korzystania z pomocy i materiałów Klubu.

3. Korzystać z wszelkiego rodzaju urządzeń klubowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

4. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.

5. Mają prawo pierwszeństwa w organizowanych przez Klub zawodach sportowych, wycieczkach turystycznych i krajoznawczych, obozach sportowych oraz imprezach kulturalnych/charytatywnych, jeśli występuje ograniczenie ilości miejsc.

6. Wybitni zawodnicy mogą zostać zgłoszeni przez Trenera do nagrodzenia lub wyróżnienia. O przyznaniu nagród decyduje Zarząd Klubu na wniosek Trenera.

IV Kary

Nieprzestrzeganie postanowień Statutu Klubu czy też niniejszego Regulaminu skutkuje nałożeniem kar na zawodnika.

1. Upomnienie. Kara upomnienia przez Trenera.

2. Rozmowa wychowawcza. Rozmowa z Trenerem lub członkiem Zarządu Klubu.

3. Nagana. Skutkuje zakazem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez GTS na czas określony przez Zarząd Klubu.

4. Kara dyscyplinarna (np. odsunięcie od meczu). Decyduje Trener.

5. Nie stosowanie się do powyższych kar, brak poprawy, skutkuje zawieszeniem w czynnościach zawodnika.

Usunięcie z GTS. Decyzję podejmuje Zarząd Klubu.

V Przynależność Klubowa

Zgodnie ze Statutem Członkiem Zwyczajnym GTS może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który zdeklaruje przystąpienie, wpłaci wpisowe i zostanie przyjęty Uchwałą Zarządu Klubu. Małoletni członkowie Klubu, oprócz wyżej wymienionych dokumentów muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę ich prawnych opiekunów. Członkiem GTS mogą być także cudzoziemcy nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce.

Ustanie przynależności Klubowej następuje w wyniku dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu; w wyniku Uchwały Zarządu w przypadkach zdefiniowanych w Statucie; w wyniku śmierci Członka.

Członkowie – zawodnicy zarejestrowani przez GTS w Związkach Sportowych (np. Polski Związek Piłki Nożnej) zobowiązani są do poinformowania Zarządu Klubu o chęci podjęcia rozmów na temat transferu do innego Klubu. W takim przypadku Zarząd podejmuje decyzję na temat możliwości przeprowadzenia takiego transferu oraz jego warunków.

W przypadku rezygnacji z przynależności do Klubu Zarząd może żądać od zawodnika danej sekcji pokrycia części kosztów poniesionych na jego dotychczasowe szkolenie. Wyliczenia oraz ustalenia stopnia refundacji kosztów dokonuje Zarząd Klubu. Zarząd może zadecydować o zastosowaniu wyliczeń ekwiwalentu za szkolenie zawodników, jeżeli takie zostały podane przez odpowiedni Związek Sportowy.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji można znaleźc w naszej Polityce Prywatności. [X] Zamknij